Hotline: 913070229 w godzinach 10-17 · Kontakt

Reklamacje i Zwroty

Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś
poszło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.
Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej
zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać
zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

1) INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA
OD UMOWY

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w
terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa
weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Wrong Side
Artur Majcher, ul.Chmielewskiego 18, 70-028 Szczecin) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub
pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa
odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie
zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych
opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni
od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest 
zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2) INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z
RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.
Macie Państwo po wykryciu wady prawo:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądać usunięcia wady.
W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.
Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres (Wrong Side
Artur Majcher, ul.Chmielewskiego 18, 70-028 Szczecin) a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo
byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania)
obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.
Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została
zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów
przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części
kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch
lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana
roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od
dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu
wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od
momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta
termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania
Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed
upływem tego terminu.
Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od
momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia
w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.
Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym
i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa
uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc
informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów
z nami.

Formularz odstąpienia: http://wrongsideshop.pl/docs/formularz-odstapienie-oraz-informacja.doc

Formularz rękojmia: http://wrongsideshop.pl/docs/formularz-rekojma-oraz-informacja.doc


Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: info@wrongsideshop.pl

Ta strona używa ciasteczek i podobnych technologii. By dowiedzieć się więcej zobacz naszą Politykę prywatności.Rozumiem